Kehakool

Keha tantsuõppega tegelemine tähendab oma keha tundmaõppimist ja oma kehaga tegelemist. Et osata õigesti omandada liigutust, peab teadma, mida selleks teha (nt milliseid lihaseid pingestada). Tundides kasutatakse ennekõike klassikalise balleti treeningtunni algelemente, samal ajal tundes/teadvustades, kuidas MINA sooritan, millised on minu keha võimalused (nt painduvus, väljapoolsus puusaliigestest). Tund koosneb: soojendus, põhiosa, venitused. Sooritatakse klassikalisele balletikoolitusele omaseid/vajalikke harjutusi (püsti, istudes, lamades). Tegeletakse ilumeele arendamisega, improviseeritakse, mängitakse, vajadusel tegeletakse rühi ja jalalabade probleemidega, saadakse rõõmu liikumisest.

Kehakool toimub:

  • Tallinna Lasteaed Sinilind (Tammsaare tee 115) T kell 15.00–15.45.