Tekstiiliring

Kavandamine, õmblemine, tikkimine, kollaaž, viltimine, trükkimine, põimimine, telgedel ja raamidel kudumine.
Tekstiili, kui materjali omapära avastamine. Töövõtted.