Muusikaring

Muusikaringi eesmärgiks on soodustada lapse igakülgset arengut läbi laulu, rütmi, liikumise (rütmiline liikumine, laulumäng, tants), pillimängu ja muusika kuulamise.

Muusikaliste tegevuste mõjul arenevad õpilase kuulmine, tähelepanuvõime, keskendumisoskus, loovus, mälu, enda mina tunnetamine – sellele toetub kogu lapse vaimne areng. Tundide eesmärgiks on arendada lapses tasakaalustatud tundemaailma ja esinemisoskust.

  • Tallinna Lasteaed Karikakar (Õismäe tee 22) K kell 16.15-17.00 (liitumiseks võta meiega ühendusat)