Koolieelsele õpilasele

Kunstiring

Kunstiringis saab joonistada, maalida, voolida ja meisterdada. Laps õpib segama värvitoone ning kasutama erinevaid tehnikaid ja töövõtteid. Õppeülesanded on mängulised ja puudutavad lapse viit meelt – areneb loovus ja peenmotoorika, vaatlus- ja kujutamisoskus.

 

Liitu siin: http://www.kunstiring.ee/liitumisleping

Keraamikakunsti ring

Kutsume lapsi saviga mängima ja meisterdama! Savitöö rahustab, aitab kaasa käelise osavuse ja ruumilise mõtlemise arengule. Tundides kasutame saviteraapia elemente. “Mängimise” käigus valmivad glasuuritud ja põletatud saviesemed.

Vormitunnetuse arendamine, savitöötlemise võtted, saviteraapia.

Liitu siin: http://www.kunstiring.ee/liitumisleping

Õppetöö viiakse läbi Huvikooli Kunstiring poolt koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Käsitöökunsti ring

meisterdamine, puutöö, põimimine, pärlite lükkimine, tikkimine, kudumine, heegeldamine (esmased töövõtted)

Iluring

hügieeni ja meigikunsti alused, soengud, patside punumine, maniküür

Koka- ja keraamikakunsti ring

Selles huviringis tutvume kokakunsti köögipoolega! Õpime kasutama tööriistu ja toiduvalmistamise töövõtteid põhimõttel lihtsamalt keerulisemaks. Tutvume lauakatmise etiketi ja toiduhügieeniga. Märkame erinevate toiduainete vorme ja värve, maitset ja lõhna.
Tutvume värvikireva viljade maailmaga, õpime tervisliku toitumise aluseid – toidupüramiid, taldrikureegel, 5 värvi vilja igal päeval.
Tutvume vilja arengutsükliga: seeme, idu, taim, vili. Õpime mõistma rohelist mõtteviisi ja põhjus-tagajärg seoseid: töö-töötasu-toidukorv-prügi-jäätmekäitlus. Segame tainast, smuutisid, salateid, kokteile, valmistame lõbusaid suupisteid ja võileibu, küpstame. Kõik valminud retseptid testime keele ja meele abil, kunstitaieseid jagub ka õhtuks koju.

Savitöö rahustab, aitab kaasa käelise osavuse ja ruumilise mõtlemise arengule. Tundides kasutame saviteraapia elemente. “Mängimise” käigus valmivad glasuuritud ja põletatud saviesemed.

 

Liitu siin: http://www.kunstiring.ee/liitumisleping

Liiklusring

liiklusõpe mängulises formaadis

Mõttemängud

Mõttemängud on mälu ja tähelepanu, loogikat ja kujundilist mõtlemist arendavad mängud: kabe, male, memoriin, pusle, jaapani lauamängud jpm huvitavat.

Mõttemängud:

  • on oma olemuselt nii sport, teadus kui ka kunst,
  • on võitlus, mis ei tekita vägivalda, vaid distsiplineerib, arendab mõtlemist ja õpetab taluma kaotusi.
  • arendavad vajalikke isiksuse omadusi nagu abstraktne ja loogiline mõtlemine, konsentratsioonivõime ja püsivus, eesmärkide püstitamine ja iseseisva töö oskus, vastase austamine ja enesevalitsemine, tähelepanelikkus ja taiplikkus.

Liitu siin: http://www.kunstiring.ee/liitumisleping

Eelkool

ettevalmistus kooliks, matemaatika ja emakeel

Keeleõpe

eesti-vene/vene-eesti keeleõpe

Pilliõpe

Viisikannel on vahva pill, mis sobib muusikaõppe alustamiseks nii lastele kui täiskasvanutele. Tänu oma lihtsusele ja mitmekesistele mänguvõimalustele toimub areng üsna kiiresti ning tekitab eduelamuse igale mängijale.
Selles huviringis õpime tundma viisikannelt ning laulame ja mängime muusikalist arengut toetavaid mänge. Muusikaga tegelemine annab lapsele võimaluse ennast loominguliselt väljendada ning lõbus koosmusitseerimine lisab juurde esinemisjulgust ja eneseusku, samuti õpetab kaaslastega arvestama. Pilli mängimine nõuab parajal määral pühendumist, seega arendab viisikandle õppimine mälu, keskendumisvõimet ning muusikalist võimekust. Pillimänguga tegelemine ringitunnis annab hea ettevalmistuse hilisemateks muusikaõpinguteks.
Kandlemäng paneb silmad särama!

 

Liitu siin: http://www.kunstiring.ee/liitumisleping

Õppetöö viiakse läbi Huvikooli Kunstiring poolt koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Robootika

Robootika kui tehnikaala annab erinevate tehnikavaldkondade kaudu oskuse mõelda ja tuletada, planeerida, planeeritut rakendada ja analüüsida, mõista protsesside põhjus-tagajärg seoseid. Õpilane saab teadmisi lihtsamat sorti programmide koostamisest, arendab käelisi oskusi ning õpib meeskonnatöö ja üksteisega arvestamise oskust.
Tegevused on mängulised ja eakohased, tund koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Õppetöös kasutatakse erinevaid, spetsiaalselt õpilastele mõeldud haridusroboteid.

Oskus mõista ja rakendada protsesside põhjus-tagajärg seoseid erinevate haridusrobotite baasil.

 

Liitu siin: http://www.kunstiring.ee/liitumisleping

Balletikunsti ring

Balleti põhimõtetel kehakool, klassikalise muusika esteetika.

Selles ringis tegeleme tantsuõppega, mis tähendab oma keha tundmaõppimist ja oma kehaga tegelemist. Et osata õigesti omandada liigutust, peab teadma, mida selleks teha (nt milliseid lihaseid pingestada).
Tundides kasutatakse ennekõike klassikalise balleti treeningtunni algelemente, samal ajal tundes/teadvustades, kuidas Mina sooritan, millised on Minu keha
võimalused (nt painduvus, väljapoolsus puusaliigestest). Tund koosneb: soojendus, põhiosa, venitused. Sooritatakse klassikalisele balletikoolitusele omaseid/
vajalikke harjutusi (püsti, istudes, lamades). Tegeletakse ilumeele arendamisega, improviseeritakse, mängitakse, vajadusel tegeletakse rühi ja jalalabade
probleemidega, saadakse rõõmu liikumisest.

 

Liitu siin: http://www.kunstiring.ee/liitumisleping

Rahvatantsukunsti ring

Tantsutreeningute põhieesmärgiks on anda lastele ilus rüht, hea kehakool, lavaline väljendusoskus ja hea tantsutehnika ning esinemisjulgus. Arendame rütmitunnet, koordinatsiooni, osavust, painduvust, vastupidavust, kaasamõtlemisoskust, valmidust ühise eesmärgi nimel pingutusi teha, koostööoskust. Tundides tunneme rõõmu liikumisest, tantsime üksi, paaris ja rühmaga. Õpime tundma pärimuskultuuri, tantsima folkloorseid tantse, laulumänge ja autoritantse.

 

Liitu siin: http://www.kunstiring.ee/liitumisleping

Võitluskunsti ring

Võitluskunsti ring on iidse Jaapani võitluskunstide Aikido ja Iaido metoodikatel ja etiketil põhinev meele ja keha treening. Jaapani võitluskunste iseloomustab lisaks keha üldfüüsilisele arendamisele kõrge moraali, teiste mõistmise ja ümbritsevaga kooskõla saavutamise püüdlus, mis laieneb igapäevaelu hoiakutele. Aikido ei ole võistlus- ehk tulemussport. Eesmärk on liigutuste dünaamilisus, koordinatsioon, painduvus ning teisi inimesi arvestava käitumise õpetamine.
Need eesmärgid ei eelda tugevat füüsilist ettevalmistust, treening sobib kõigile – tüdrukutele ja poistele.

Treeninguid viivad läbi:
Rein Ausmees, aikido (aikikai) godan (V dan), EKR 6 tase (aikido vanemtreener)
Robert Müürsepp, ikkyu (iKyu) EKR 3 tase (aikido abitreener)

Liitu siin: http://www.kunstiring.ee/liitumisleping