Modelleerimine ja ringmajandus K – multimeedia

Toimumiskoht: Tallinna Nõmme Gümnaasium (Raudtee 73) (vaata kaardilt)
Periood: 21.09.2022–31.05.2023
Tunnid: Kolmapäev kell 15.10–16.45
Sihtgrupp: Põhikooliõpilasele

Huviringi kirjeldus

Uuendusliku huviringi eesmärk on edendada jätkusuutlikkuse kultuuri, tõsta kooliõpilaste teadlikkust ringmajandusest ning kliimamuutuste mõjudest ja igaühe võimalustest neid leevendada, muutes oma käitumisharjumusi ning aitab muuta reaalelulisemaks ja lõimida  matemaatikat ja  loodusaineid loov- ja sotsiaalainete ning tehnoloogiaainetega.

Ringi „Modelleerimine ja ringmajandus“ õppekava toetab otseselt kooli õppekava õpiväljundite saavutamist, sidudes õpitavat päevakajaliste teemade ning praktiliste tegevustega luues, holistilise plaani reaal-, humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna reaalelulisest seotusest.

Johannes Metsma

Õpetaja

Johannes Metsma

Multimeedia õpetaja

+372 5647 1150

johannes@kunstiring.ee

Registreeru

TNG õpilastele tasuta.