Modelleerimine ja ringmajandus – multimeedia K1

Toimumiskoht: Tallinna Nõmme Gümnaasium (Raudtee 55) (vaata kaardilt)
Periood: 15.09.2021–08.06.2022
Tunnid: Kolmapäev kell 14.15–15.45
Sihtgrupp: Põhikooliõpilasele

Huviringi kirjeldus

TNG õpilasele tasuta.

Klass 107

NB! Huviringis on hea võimalus luua III kooliastmes kohustuslik loovtöö!

– kasutame nutikaid AR äppe
– kujundame ja animeerime 2D ja 3D objekte
– loome arvutitarkvara

Uuendusliku huviringi eesmärk on edendada jätkusuutlikkuse kultuuri, tõsta kooliõpilaste teadlikkust ringmajandusest ning kliimamuutuste mõjudest ja igaühe võimalustest neid leevendada, muutes oma käitumisharjumusi ning aitab muuta reaalelulisemaks ja lõimida  matemaatikat ja  loodusaineid loov- ja sotsiaalainete ning tehnoloogiaainetega.

Ringi „Modelleerimine ja ringmajandus“ õppekava toetab otseselt kooli õppekava õpiväljundite saavutamist, sidudes õpitavat päevakajaliste teemade ning praktiliste tegevustega luues, holistilise plaani reaal-, humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna reaalelulisest seotusest.

Johannes Metsma

Õpetaja

Johannes Metsma

Multimeedia õpetaja

+372 5647 1150

Ihan Toomik

Õpetaja

Ihan Toomik

Multimeedia õpetaja (3D)

+372 5198 4883

Loe lähemalt