Mõtlemismängud

Mälu ja tähelepanu harjutused. Kujundilise mõtlemise arendamise mängud. Loogikamängud. Nuputamine.

Õpilase edukaks toimetulekuks koolis on oskus õppida. Tähtis on mõtlemisoskuse, ülesannete lahendamise tempo, mälu ning tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamine.

Huviringi peamisteks ülesanneteks on valmistada ette mitmekülgselt haritud, laia silmaringiga noori.

Mõttemängude reeglite, loogika, taktika ja strateegia omandamine.

Rendžu, gomoku, kabe, male, sudoku, pusled, tikumängud, värvide mäng, memoriinid jms.