Kõik õigused kaitstud. Mitte ühtegi osa sellest väljaandest ei tohi reprodutseerida printimise, offset-printimise, fotokopeerimise või mikrofilmi teel, ega mistahes digitaalse, elektroonilise, optilise või muu vahendi abil ühegi firma, organisatsiooni ega institutsiooni jaoks, samuti ka mitte isiklikuks tarbeks, õppevahendiks, või mõneks muuks rangelt mitteisiklikuks otstarbeks, ega avaldamiseks üheski ajalehes, nädalalehes, ajakirjas (kas digitaalsel kujul või internetis), raadios ega televisioonis ilma Kunstiring MTÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta. Selle veebilehe sisu kopeerimine või mõnel muul viisil järele aimamine on keelatud. Meid ei saa hoida vastutavana ligipääsu ees sellele veebilehele või mistahes selle veebiga ühenduses oleval veebilehel leiduva informatsiooni ees.

Sellel veebilehel leiduvate eesti-, vene- ja inglisekeelsete tõlgete ning graafilise disaini õigused kuuluvad Kunstiring MTÜ-le.