Head lapsevanemad ja õpilased! Alates 16.03.2020 on kõik meie huviringide kontaktõppe tunnid eriolukorra piirangute tõttu peatatud. Täpsemat infot saab lugeda siit.

Head lapsevanemad, õpilased ja koostööpartnerid!

Seoses COVID-19 pärgviiruse levikuga Eestis kehtestas valitsus 12. märtsil 2020 eriolukorra. Eriolukord kehtis 17. maini 2020.
Täiendava teabe õppetegevuse piirangutest ja peatamistest leiate Eesti Vabariigi Valitsuse ja  Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Alates 16. märtsist 2020 peatati vabariigi valitsuse korraldusel huvihariduse andmine. See tähendab, et Huvikool Kunstiring huviringide kontakttunde eriolukorra perioodil ei toimu, va juhul, kui on võimalik distantsõpe.

Haridus- ja Teadusministeerium teatas, et alates 15. maist 2020 on avanenud võimalus taastada kõigis haridusasutustes osaline kontaktõpe, kusjuures juhinduda tuleb võimalikust piirangutest loobumise kavast ja juhistest lasteaedade tegevuse korraldamisel.

Ärajäänud tunnid, mille eest oleme vastavalt meievahelisele koostöölepingule arve esitanud, viiakse läbi peale eriolukorraga seonduvate piirangute leevenemist. Samuti jätkuvad kõik katkenud toimingud ja tegevused peale eriolukorrast tingitud pausi.

Huvikool Kunstiring suhtleb tihedalt kõikide meie partner-haridusasutustega (lasteaiad ja koolid) kontaktõppe taastamise osas. Otsus huviringide kontaktõppe tundide taaskäivitamise osas langetatakse iga partner-haridusasutuse juhtkonna poolt nende oludele vastavalt. Kui meie partner-haridusasutus teavitab meid huviringide kontakttundide taaskäivitamise võimalusest, informeerime sellest koheselt lapsevanemaid ja õpilasi. 2019-2020 õppeaasta on lõppenud.  Eriolukorra tõttu katkenud õppetööga jätkame uue 2020-2021 õppeaasta alguses.

Huvikool Kunstiring hoiab Teid asjakohase teabega kursis.

Hoiame ennast ja hoolime teistest!

Ei leidnud endale sobivat ringi?

Kirjuta meile täpsemalt, millised huviringid sulle huvi pakuvad. Kokkuleppel saame alustada uue ringiga.