Keelekümblus kunsti kaudu

Keelekümblus kunsti kaudu (eesti-vene) – keele omandamine kunstiga seotud tegevuste ja mõistete kaudu: tutvustades mängulises vormis meid ümbritsevaid värve ja kujundeid, arendame üheaegselt nii käelist tegevust kui ka igapäevaselt kasutatavat sõnavara.