Eesti keele õpetamine vene emakeelega õpilastele.

Eesti-vene / vene-eesti keeleõpe.