Muusikaring

Muusikaringis areneb õpilase lauluoskus ja rütmitunne. Läbi laulu-, rütmi- ja liikumismängude  areneb loovus, musikaalsus ja kujutlusvõime. Muusikaringis laulame nii solistina kui ka ansamblis. Saateks õpetame lihtsamaid pille.