Noorte Kliimaring

Tule osalema Noorte Kliimaringi!
Läbi lõbusate tegevuste saad teadlikuks ringmajandusest ja
kliimamuutuste mõjudest ning igaühe võimalustest neid leevendada.
*Kliimaväljakutsed ja kestlikd valikud
*Sõprade ja kogukonna kaasamine
*Ringmajandust toetavad valikud ja käitumismudelid
Edendame üheskoos jätkusuutlikkuse kultuuri! Huviringi on oodatud 1.-9. klassi õpilased. Huviringi õpetajad jaotavad õpilased erinevate õppeülesannete järgi gruppidesse, kus tegevus toimub mitmetes eri tasemetega tegevuskeskustes. Õppetöö toimub arvutitel ja materjalis.
NB! Huviringis on võimalik sooritada III kooliastme loovtöö.