Noorte Kiimaring – vanade asjade elutsüklile veel üks ring peale!

Noorte Kiimaring – vanade asjade elutsüklile veel üks ring peale!

Noortele võib mure kliimamuutuse pärast olla määrav tegur, et oma käitumist muuta ja keskkonna kaitseks välja astuda. Hiiu Kooli ja Huvikooli Kunstiring koostöös ellu kutsutud Noorte Kliimaringi eesmärk on näha oma kogukonda ja keskkonda ühtse tervikuna. Kliimaringi noored tegutsevad oma kodukohas ning teevad tegevusi kliimateadlikkuse tõstmiseks.

Noored paljudest alg- ja põhikooli klassidest tutvusid Kliimaringis mitmete keskkonnasõbralike materjalidega, tegid nendega vahvaid katseid ja meisterdamisi. Kliimaringis arutleti erinevate materjalide keskkonnamõjude üle ja nende kasutuse east tänapäevases lineaarses tootmismudelis.
Heade teadmistega varustatud, seadsid noored endale eesmärgiks luua lauamäng ja  kinkida see oma kooliperele. Nüüd saavad selle lauamängu kaudu kõik Hiiu Kooli õpilased Kliimaringi noorte tegevuse tulemusest osa.

Lauamängu loomisel otsustati, et lähtutakse peamiselt kahest põhimõttest:

  • kasutatavad materjalid peavad olema keskkonnasõbralikud ja Kliimaringi noorte endi poolt väärindatud vanad asjad;
  • üheks mänguks kuluv aeg peab mahtuma kooli vahetundi.

Võetud eesmärkidest lähtuvalt asuti plaani ellu viima ja ühiste pingutuste toel valmis vanast koolitahvlist 4×1,2m suurune
põranda-lauamäng: “Sa ei võida midagi ja Sa oled õnnelik!” . Lauamäng sai tõeliselt hea! Koolipere võttis Kliimaringi noorte kingituse rõõmuga vastu ning koolipäeva vaheaegadel leiab mäng sagedast kasutust. Mäng avardab silmaringi, omab globaalset mõõdet ja käsitleb läbiva teemana ühiskondades aktuaalset energeetika ja transpordi teemat. Lauamängu reeglid soosivad mängijaid, kes otsustavad jätkusuutlike energiaallikate ja kestlike transpordilahenduste kasuks. Nii, nagu mitmel pool mujalgi, lähtub õnnelik võitja õpetlikest põhimõtetest “tarkust terahaaval” ja “kes tasa sõuab, see kaugele jõuab”.