Katrina Sepp

Katrina Sepp

Olen kasvanud üles kodus, kus kunst on olnud alati oluliseks väärtuseks. Juba väikese tüdrukuna mäletan end tegelemas millegi loomisega – joonistamisega, maalimisega, voolimisega jne.

7-aastaselt alustasin kooliteed Tallinna Kunstigümnaasiumis, kus käisin keskkooli lõpuni. Seal õppides tutvusin veel paljude teiste materjalide ja tehnikatega. Keskkoolis avastasin suure lemmikuna enda jaoks lisaks materjalina savi ja klaasi. Keskkoolis käisin restaureerimis-kallakuga klassis. Olen alati väärtustanud vana mööblit ja sain koolist terveks eluks teadmisi, kuidas ajahambast puretud esemetega ringi käia. Pärast keskkooli lõpetamist ma võtsin endale paar vaba aastat ning kui aeg oli küps, siis jätkasin õpinguid Tallinna Ülikoolis Kunstiõpetuse erialal. Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli Balti filmi,meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instiduudi kunstiõpetuse eriala. Ülikooli õpingute vahepeal sünnitasin kaks poega, kes on osutunud minu jaoks suurteks motivaatoriteks elus ning kelle olemasolu on inspireerinud mind tegema just seda kuhu kuulub mu süda – õpetada lapsi maailmaga suhestuma läbi loomingu. Minu lapsed on olnud üheaegselt minu õpilased kui ka minu suurimad õpetajad. Lastega koos me oleme varasest east alates kunsti teinud ja neile see meeldib. Sära, mis on laste silmades, kui nad saavad end väljendada vabalt läbi loomingu, on minu jaoks suurim rööm – näen, et suudan pakkuda neile midagi nauditavat ja arendavat. Koos oma lastega olen käinud beebieast alates kunstinäitustel ja tutvustanud neile erinevaid loomingulisi väljundeid. Käelised oskused annavad palju võimalusi juurde. Kunstiline eseneväljendus on väärtus, mis mõjub lisaks veel väga teraapiliselt, mis on eriti vajalik tänapäevases kiirustavas ühiskonnas. Minu eesmärk on julgustada lapsi end avama, toetada nende ideid ja arendada nende fantaasiat ning käelisi oskusi. Soovin, et minu panus tooks laste silmadesse sära, kasvataks virtuoossust ning eneseusku.