Kristel Kurahashi

Kristel Kurahashi

Olen lapsest saati tegelenud laulmisega ning muusika on saatnud mind kogu elu. Õppisin muusikateadust ja lisaerialana koolieelse lasteasutuse muusikapedagoogikat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Viimased viis aastat olen olnud seotud lasteaiaga. Töötamine koolieelses lasteasutuses pakub suurt rõõmu ning uusi väljakutseid iga päev. Leian, et muusika muudab maailma paremaks paigaks ning lisab elule värve. Tegelikult saadab helide maailm meid kõikjal – peame lihtsalt oskama seda ilu märgata.