Mikael Gottlieb Seidler

Mikael Gottlieb Seidler

Õppisin Tampere Rakenduskõrgkoolis meediat ja kunsti. Olen 3D-valdkonna kunstnik, kellel on oskused modelleerida, tekstureerida, skulpteerida, valgustada ja renderdada. Mul on 5-aastane kogemus nii 3D-mudelite kui ka mängude, filmide, reklaami ja VR-ide visualiseerimises.

Minu kirg on inspireerida noori kunstnikke tegelema digitaalse visualiseerimisega, olgu selleks mängukujundus, filmi visuaalefektid, 2D või 3D animatsioon, kontseptsioonikunst, tekstuurikunstnik või tootedisain.

  • http://www.seidlerdesign.net
  • http://www.artstation.com/mikaelseidler
  • http://www.theseus.fi/handle/10024/146589

******************************************

I studied media and art at Tampere University of Applied science. I am a 3D generalist artist with skills in modeling, texturing, sculpting, lighting, and rendering. I have 5 years of experience delivering both 3D models and rendered visualizations for Games, Films, Advertising, and VR.

My passion in life to inspire young artists to pursue digital visualization, whether it be in game design, movie visual effects, 2D or 3D animation, concept art, texture artist, or product design.