Modelleerimine ja ringmajandus – multimeedia N1

TNG õpilasele tasuta. Klass 208 NB! Huviringis on hea võimalus luua III kooliastmes kohustuslik loovtöö! – kasutame nutikaid AR äppe – kujundame ja animeerime 2D ja 3D objekte – loome arvutitarkvara

3D-valikaine

3D valikaine on seotud Tallinna Nõmme Gümnaasiumi õppekavaga ja on suunatud TNG gümnaasiumiõpilastele. 3D valikaine on tasuta. Õppetöö toimub TNG koolimajas Raudtee 73, klassis 208.