Folgiring

Folgiringi on oodatud kõik õpilased, kes tunnevad muusika vastu huvi ning soovivad veelgi rohkem sellest imelisest helide maailmast teada saada.

Tunnis me kuulame muusikalisi muinasjutte, laulame regilaule, improviseerime, proovime mängida erinevaid pille, tutvume rahvapillidega (kannel*) ning tantsime. Repertuaari võtame nii vanu häid rahvamuusika palu kui ka täiesti uusi lastelaule, samuti tutvume regilaulu, pärimusmuusika ja klassikaliste muusikažanritega.

Folgiring aitab arendada lapse kuulamisoskust ning annab juurde esinemisjulgust. Koos teiste lastega on julgem laulda ning areneb ka kõne. Läbi lihtsate meloodiamudelite areneb lapse laaditaju ning muusikaline mälu. Tantsimine ja rütmilised harjutused parandavad lapse koordinatsiooni ning pakuvad rõõmu liikumisest. Muusikalised muinasjutud panevad tööle lapse rikkaliku fantaasia ja julgustavad looma päris oma lugusid.

*Kannel on vahva pill, mis sobib muusikaõppega tegelemiseks ka täiskasvanutele. Tänu oma lihtsusele ja mitmekesistele mänguvõimalustele toimub areng üsna kiiresti ning tekib eduelamus igale mängijale. Selles huviringis õpime kannelt lähemalt tundma. Muusikaga tegelemine annab võimaluse ennast loominguliselt väljendada ning lõbus koosmusitseerimine pakub rõõmu – lisab juurde esinemisjulgust ja eneseusku ning õpetab kaaslastega arvestama.

Pilli mängimine nõuab parajal määral pühendumist, seega arendab viisikandle õppimine mälu, keskendumisvõimet ning muusikalist võimekust.
Kandlemäng paneb silmad särama!