Mood ja ringmajandus

Uuendusliku huviringi eesmärk on edendada jätkusuutlikkuse kultuuri, tõsta kooliõpilaste teadlikust ringmajandusest ning kliimamuutuste mõjudest ja igaühe võimalustest neid leevendada muutes oma käitumisharjumusi ning aitab muuta reaalelulisemaks ja lõimida  matemaatikat ja  loodusaineid loov- ja sotsiaalainete ning tehnoloogiaainetega.

Ringi „Mood ja ringmajandus“ õppekava toetab otseselt kooli õppekava õpiväljundite saavutamist sidudes õpitavat päevakajaliste teemade ning praktiliste tegevustega luues holistilise plaani reaal-, humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna reaalelulisest seotusest.