Meisterdamine, puutöö, põimimine, pärlite lükkimine, tikkimine, kudumine, heegeldamine (esmased töövõtted).