Modelleerimine ja prototüüpimine taaskasutatavate materjalidega

Uuendusliku huviringi eesmärk on edendada õpilaste loovat tehnilist mõtlemist sidustades kunsti, loovuse ja tehnika. Tegevused edendada jätkusuutlikkuse kultuuri ja propageerivad taaskasutatavaid materjale ning võimaldavad pehmet lähenemist tehnilisele innovatiivsele ja ettevõtjakesksele mõtemisele ning aitaks lõimida  matemaatikat ja  loodusaineid loov- ja sotsiaalainete ning tehnoloogiaainetega.

Tutvustame õpilastele innovaatilist interaktsioonidisani ideest prototüübini ning võimalust huvilistel liituda uuendusliku kontseptsiooni ja lähenemisega,

Ringi „Modelleerimine ja prototüüpimine taaskasutatavate materjalidega“ õppekava toetab ja seob õpitavat päevakajaliste teemade ning praktiliste tegevustega, luues holistilise plaani reaal-, humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna reaalelulisest seotusest, edendades noortes innovaatilisust ja ettevõtlikkust.