Võitluskunsti ring (koolieelikule)

Võitluskunsti ring on iidse Jaapani võitluskunstide Aikido ja Iaido metoodikatel ja etiketil põhinev meele ja keha treening. Jaapani võitluskunste iseloomustab lisaks keha üldfüüsilisele arendamisele kõrge moraali, teiste mõistmise ja ümbritsevaga kooskõla saavutamise püüdlus, mis laieneb igapäevaelu hoiakutele. Aikido ei ole võistlus- ehk tulemussport. Eesmärk on liigutuste dünaamilisus, koordinatsioon, painduvus ning teisi inimesi arvestava käitumise õpetamine.

Budo õpingud lastele toimuvad läbi Aikido, Iaido ja Naginata treeningute. Budo’t võib tõlkida kui enesearendamise teed (do) läbi võitluskunstide (bujutsu) õpingute. Budo õpingutes keskendutakse meelte ja kehaliste võimete harmoonilisele arendamisele. Olulisel kohal on väärtused nagu GI (ausus), REI (lugupidamine), YU (julgus), MEIYO (teiste austamine), JIN (kaastundlikkus ja osavõtlikkus), MAKOTO (siirus) ja CHU (ustavus).

Need eesmärgid ei eelda tugevat füüsilist ettevalmistust, treening sobib kõigile – tüdrukutele ja poistele.