Kunstiringi kriisiinfo

Kunstiringi kriisiinfo

Head lapsevanemad, õpilased ja koostööpartnerid!

Vastavalt valitsuse korraldusele 23. novembrist 2020 on siseruumides toimuv huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes siis, kui:

 1. Osalejate arv grupis on kuni 10 inimest (lisaks neile juhendaja või teener) ning on tagatud, et ei puututa kokku teiste gruppidega.
 2. Osalejad kannavad maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 3. Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist. 
 4. Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Huvikooli Kunstiring poolt korraldatavates huviringides on ülalnimetatud kriteeriumid täidetud ning me jätkame huviringide tööga haridusasutustes, kus see on võimalik ja meie õpetaja on õpilastele alati olemas.

Täiendavad piirangud üldharidusele, huvitegevusele ja täienduskoolitusele, 23. november 2020

Terviseameti korraldus, 23. november 2020

Terviseameti pöördumine ja soovitused huvihariduse korraldamiseks, 19. november 2020.

Huvikooli Kunstiring 2020-2021 õppeaasta on alanud ja toimub võimalikult tavapäraselt. Meie huvikool suhtleb tihedalt kõikide meie partner-haridusasutustega (lasteaiad ja koolid) kontaktõppe toimumise osas. Otsused huviringide kontaktõppe tundide toimumise osas langetatakse iga meie partner-haridusasutuse juhtkonna poolt nende oludele vastavalt. Niipea, kui meie huvikooli partner teatab muudatustest tavapärases töös, informeerime sellest koheselt lapsevanemaid ja õpilasi.

Huviringide peatamisest tulenevalt ära jäänud tunnid, mille eest oleme vastavalt meievahelisele koostöölepingule arve esitanud, viime läbi ja jätkuvad peale kollasest stsenaariumist tulenevat pausi.

 • Tallinna Liivaku Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 09. novembrist kuni olukorra normaliseerumiseni kõik huviringid. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Liivaku Lasteaia õppealajuhataja Karin Mägi telefonil +372 652 1649. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Lasteaed Mooniõied pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 04. novembrist kuni olukorra lahenemiseni huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Lasteaed Mooniõied direktor Lea Treiberg +372 527 6619. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Kristiine Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 03. novembrist kuni 23. novembrini huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Kristiine Lasteaia õppealajuhataja Liina Kala telefonil +372 651 3749. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Loitsu Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 03. novembrist huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Loitsu Lasteaia õppealajuhataja Katrin Kalme telefonil +372 5303 3141. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Lauliku Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 02. novembrist kuni 22. novembrini 2020 kolmeks nädalaks huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Lauliku Lasteaia direktor Agi Salumets telefonil +372 525 9116. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Lepistiku Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatati alates 02. novembrist 22. novembrini 2020 kolmeks nädalaks huviringide tegevus. Kuna lasteaia juhtkond hindab olukorda tõsiseks, pikendatakse pausi 10. jaanuarini 2021. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Lepistiku Lasteaia direktor Ülle Mandre telefonil +372 652 2956. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Kihnu Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 10. septembrist 2020 kuni olukorra normaliseerumiseni Tallinna Kihnu Lasteaias huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Kihnu Lasteaia õppealajuhataja Anne-Ly Rumma +372 528 3154. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
 • Tallinna Magdaleena Lasteaia “Covid 19 leviku tõkestamise plaani” kohaselt peatatakse alates 02. septembrist 2020 jooksva õppeaasta esimesel poolaastal huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Magdaleena Lasteaia direktor Elen Kõima +372 656 1469. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.

***

Seoses COVID-19 pärgviiruse levikuga Eestis kehtestas valitsus 12. märtsil 2020 eriolukorra. Eriolukord kehtis 17. maini 2020. Täiendava teabe õppetegevuse piirangutest ja peatamistest leiate Eesti Vabariigi Valitsuse ja  Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Alates 16. märtsist 2020 peatati vabariigi valitsuse korraldusel huvihariduse andmine. See tähendab, et Huvikool Kunstiring huviringide kontakttunde eriolukorra perioodil ei toimunud, va juhul, kui on võimalik distantsõpe.

Haridus- ja Teadusministeerium teatas, et alates 15. maist 2020 on avanenud võimalus taastada kõigis haridusasutustes osaline kontaktõpe, kusjuures juhinduda tuleb võimalikust piirangutest loobumise kavast ja juhistest lasteaedade tegevuse korraldamisel.

Ära jäänud tunnid, mille eest olime vastavalt meievahelisele koostöölepingule arve esitanud, viisime läbi peale eriolukorraga seonduvate piirangute leevenemist. Kõiki katkenud toiminguid ja tegevusi jätkasime peale eriolukorrast tingitud pausi alanud 2020-2021 õppeaastal.

Huvikool Kunstiring hoiab Teid asjakohase teabega kursis.

Hoiame ennast ja hoolime teistest!