Kunstiringi kriisiinfo

Kunstiringi kriisiinfo

Head lapsevanemad, õpilased ja koostööpartnerid!

Huvikooli Kunstiring 2020-2021 kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt ja algava õppeaasta tunniplaan on kavandamisel, enamike ringide ajad on avaldatud. Me suhtleme tihedalt kõikide meie partner-haridusasutustega (lasteaiad ja koolid) kontaktõppe jätkamise osas. Otsus huviringide kontaktõppe tundide taaskäivitamise ja jätkamise osas langetatakse iga partner-haridusasutuse juhtkonna poolt nende oludele vastavalt. Niipea, kui meie huvikooli partner teatab muudatustest tavapärases töös, informeerime sellest koheselt lapsevanemaid ja õpilasi.

  • Tallinna Kihnu Lasteaia pärgviiruse leviku riskide maandamise “Covid 19 plaani” kohaselt peatatakse alates 10. septembrist 2020 kuni olukorra normaliseerumiseni Tallinna Kihnu Lasteaias huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Kihnu Lasteaia õppealajuhataja Anne-Ly Rumma +372 528 3154. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.
  • Tallinna Magdaleena Lasteaia “Covid 19 leviku tõkestamise plaani” kohaselt peatatakse alates 02. septembrist 2020 jooksva õppeaasta esimesel poolaastal huviringide tegevus. Lasteaia kriisikava puudutavate küsimuste korral vastab Tallinna Magdaleena Lasteaia direktor Elen Kõima +372 656 1469. Kui meie huvikoolile laekub aktuaalset infot, teavitame sellest kohe e-posti teel.

***

Seoses COVID-19 pärgviiruse levikuga Eestis kehtestas valitsus 12. märtsil 2020 eriolukorra. Eriolukord kehtis 17. maini 2020. Täiendava teabe õppetegevuse piirangutest ja peatamistest leiate Eesti Vabariigi Valitsuse ja  Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Alates 16. märtsist 2020 peatati vabariigi valitsuse korraldusel huvihariduse andmine. See tähendab, et Huvikool Kunstiring huviringide kontakttunde eriolukorra perioodil ei toimunud, va juhul, kui on võimalik distantsõpe.

Haridus- ja Teadusministeerium teatas, et alates 15. maist 2020 on avanenud võimalus taastada kõigis haridusasutustes osaline kontaktõpe, kusjuures juhinduda tuleb võimalikust piirangutest loobumise kavast ja juhistest lasteaedade tegevuse korraldamisel.

Ärajäänud tunnid, mille eest oleme vastavalt meievahelisele koostöölepingule arve esitanud, viiame läbi peale eriolukorraga seonduvate piirangute leevenemist. Jätkame kõiki katkenud toiminguid ja tegevusi peale eriolukorrast tingitud pausi algaval õppeaastal.

Huvikool Kunstiring hoiab Teid asjakohase teabega kursis.

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Hoiame ennast ja hoolime teistest!