Mõttemängud – lõbus viis anda hoogu lapse arengule!

Mõttemängud – lõbus viis anda hoogu lapse arengule!

Õpime läbi mängu!

Kunstikool pakub põnevat mõttemängude ringi, kus lapsed arendavad loogilist mõtlemist läbi mängu! Erinevate põnevate mängude käigus õpitakse tundma vastast, mängureegleid ja leitakse endale sobiv võidustrateegia. Väga oluline rõhk ringis on õpetada lastele nii hoogsat võitmist kui ka oma kaotusi väärikalt vastu võtma. Olgu mänguks kabe, jenga või alias –  koos õpime iga mängu jaoks parimaid kombinatsioone ja strateegiaid, treenime mälu, püsivust ning laiendame oma silmaringi!

Kuidas toetavad mõttemängud lapse arengut?

Täpsusmängude ülesanne on arendada peenmotoorikat, kabe ja male õpetavad lapsi mõtlema loogiliselt mitu käiku ette. Võistkonnamängude oluline roll on õpetada teistega arvestama ja lihvida laste grupitöö oskusi. Lai ja vahelduv mängude valik tagab laste pideva huvi ja erinevate mängude selgeks õppimise.  Mõttemängude ring aitab lastel arendada eluks väga vajalike oskusi neile kõige paremini sobival viisil ehk mängides.

Kes on meie mõttemängude õpetajad?

Meie mõttemängude õpetaja, Marie-Eliise Jürisoo, alustas ise kaberingis käimist juba põhikoolis. Gümnaasiumi ajal osales Marie-Eliise oma kooli meeskonnaga Mõttespordi-online olümpiaadil kabes, kus saavutas üldarvestuses kolme aasta jooksul nii neljanda, teise kui ka esimese koha! Lisaks kabele on õpetaja hobi korras mänginud malet, gomokut ja paljusid teisi erinevaid laua-ja kaardimänge. Marie-Eliise on kursis kõikide populaarsemate lauamängude reeglitega ning ka tema enda kodus on lauamängudest ajaga tekkinud mitmekümneline kollektsioon.

Meie robootika –  ja mõttemängude õpetaja, Anna Lütsepp, alustas kabe mängimist juba väga noores lapsepõlves. Tema esimene õpetaja oli tema enda isa. Hiljem ühines Anna oma kooli kaberingiga, kus tema inspireeriv treener õpilasi nii Eesti-sisestele kui rahvusvahelistele võistlustele viis ja kus Anna ka oma esimesed tunnustavad medalid oma osava mõtlemise eest sai. Kabetamine on Annele hinges siiani ning Eesti Talimängudel esindab ta Elva võistkonna naislauda siiani. Teised arendavad lauamängud lisandusid Anna ellu juba hilisemas eas, kui sõpradega sai mängitud Aliast, Monopoli ja muid põnevaid mõttemänge. Anna hakkas mõttemängude- ja robootika õpetajaks põhjusel, et nii saab ta oma tugevaid mänguoskuseid endasi anda uutele tegijatele, näha kõrvalt laste arengut ning mõista, kuidas laste huvi erinevate mängude osas ajaga muutub.