Mängimisest

Mängimisest

Me kõik teame, et mängimine on oluline osa lapse arengust. Me õpime läbi mängu. Mängimine on midagi nii loomulikku ja meile omast ja ometi oleme aastate jooksul drastiliselt vähendanud aega, mida veedame mängides. Täiskasvanud lastega, lapsed omavahel, täiskasvanud omavahel – mäng on vajalik meie loovuse arendamiseks, meie arenguks ja aitab meil tervetena püsida.

Mängimine on oluline igas arengufaasis. Mängimine aitab luua ajus neuronitevahelisi ühendusi, kujundab meie elukogemust, arendab meie kognitiivseid, lingvistilisi ja sotsiaalseid võimeid. Mängimine arendab meie loomingulisust, mõtlemisvõimet ja suhtlemisoskust ning just vaba, struktureerimata mängimine on see, mis mõjub kasvueas lastele eriti positiivselt.

Psühholoogiaprofessor dr Peter Gray on mängimise olemust põhjalikult uurinud. Mängimise neli põhiomadust on tema sõnul järgmised: kohalolu, kujutlusvõime, suhtumise muutumine ja osavõtt. Kohalolu kui üks mängu alustest tähendab, et mängimine ise on olulisem kui tulemus; kujutlusvõime annab lõputute variatsioonide võimaluse, suhtumine muutub, kui vaatlejapositsiooni asemel võtame tegevusest osa.

Dr Peter Gray viitab enda loengus, kuidas aastate jooksul on laste mängimisaeg aina enam asendatud struktureeritud tegevuste, koolitöö ja digitaalse maailmaga. Ta seostab seda otseselt laste hulgas kasvanud ärevushäirete ja vaimse tervise probleemidega. Samuti on hulgaliselt lapsi, kes lihtsalt ei oska mängida. Dr Gray kutsub üles lapsevanemaid ja õpetajaid märkama, et lapsed vajavad rohkem aega vabaks mängimiseks. Mängimise positiivset mõju arengule on mitmeid kordi tõestatud, ometi ei väärtustata seda enam nii nagu varem.

USA-s sai viis aastat tagasi alguse liikumine Global School Play Day (GSPD), kus üks koolipäev õppeaastas eraldatakse lastele ainult mängimiseks. Algatus on kiiresti kasvanud üleilmseks ja osalejaid oli 2019/2020 õppeaastal üle poole miljoni õpilase. Algavaks 2020/2021 õppeaastaks loodetakse ülemaailmselt kaasata üle miljoni õpilase. Koolimängupäev on viis aastat järjest toiminud ning kuigi ühest päevast õppeaastas ilmselgelt ei piisa, on algus tehtud – ehk inspireerib see ka muudel hetkedel kooliaastas õpetajaid mängimist päevakavasse kavandama. Liikumisega ühinemine on lihtne ja lisainfot saab GSPD kodulehelt. Mängimispäeva reegel on: ei mingeid ekraane, ei mingit struktuuri ning täiskasvanud ei juhi ega sekku mängu protsessi (väljaarvatud ohtlikes olukordades, mil tagatakse laste turvalisus).

Selles olukorras tuleb esile tõdemus tänapäeva lastest – neil ei ole kunagi igav, kui neil on nutiseadmed. Lapsi tuleb õpetada mängima ja suhtlema läbi mängu, kus puuduvad nutiseadmed. Kui lastel on igav ja kui rakendatakse oma loovust, saab teha eimillestki midagi uut ja põnevat.  Tim Bedley, üks liikumise algatajatest, tõi näite, kuidas teise aasta GSPD koolimängupäeval pöördus üks väike tüdruk tema poole küsimusega, et ei tea mida teha ja tal on igav. Ta oli ümbritsetud teistest lastest, mänguväljakust ja lauamängudest ja ta ei teadnud, mida teha. Me peame õpetama käesoleva põlvkonna lapsi, kuidas mängida igavust tundmata.

Koolimängupäeva algatuses on osalenud palju algkoole. Samuti on oodatud osalema põhikooli-, gümnaasiumisastme ja isegi ülikoolinoored. Põhikoolis on mänguline suhtlemine eriti oluline – õpilastevahelised soojad suhted aitavad luua turvalise õpikeskkonna ning see omakorda aitab kaasa õppeedukusele.

Praegust suvevaheaega soovitame kasutada puhkamiseks ja mängimiseks! Sügise saabudes aga tasub mõelda, kuidas leida võimalusi ilma nutiseadmeteta tegevusteks. Heaks võimaluseks on liituda meie huvikooli huviringidega, milles laps areneb mitteformaalses keskkonnas. Nõnda saame püüelda eelkirjeldatud koolimängupäeva hea väljundini. See võib mõju avaldada nii mõnelegi lapsele, kes ainult nutiseadmetes viibib ning kes võib-olla ei olegi kunagi ilma nutiseadmeta mängima õppinud. Mängimine on võimalus õppida ise enda elu juhtima, võimalus õppida probleeme lahendama, võimalus ise otsustada. Mängimiseni!

https://www.globalschoolplayday.com/

https://www.youtube.com/watch?v=Bg-GEzM7iTk&t=253s

https://www.cultofpedagogy.com/play-day/

Foto autor: Vahur Puik