3D e-kursus

Toimumiskoht: e-keskkond
Periood: 01.12.2020–31.05.2021
Maht: 35 akadeemilist tundi ja iseseisvalt sooritatavad õppeülesanded
Hind: 315€
Õppevorm: e-õpe, Kaugõpe

Kursuse kirjeldus

Teema 13D kunstniku amet ja ülevaade ühest 3D programmist (Blender)

 • Õpiväljund: õpilasel on ülevaade 3D kunstnik-kujundaja töö eripäradest ja vajalikest seadmetest, ta oskab orienteeruda programmi Blender kasutajaliideses ning tunneb ergonoomilisi töövõtteid selles programmis. Tunneb termineid.
 • Meetod: loeng, praktiline töö.
 • Ajaline maht: väike (avang toimub jooksvalt töö käigus).

Teema 23D voolimine (modelleerimine)

 • Õpiväljund: õpilane oskab liigutada objekte ja iseenda vaadet 3D ruumis, ta oskab modelleerida ja tekstuurida lähteülesande alusel 3D objekte ja luua neist stseeni, arvestades 3D programmi võimaluste ja piirangutega. Tunneb termineid.
 • Meetod: praktiline töö.
 • Ajaline maht: umbes 1/3 kursusest.

– Alateema 1: perspektiiv ja navigeerimine 3D programmis, object mode . Õpiväljund: õpilane oskab navigeerida 3D ruumis (paralleel- ja tsentraalprojektsioon, muud vaated, liikumine) ning liigutada objekti 3D teljel.
– Alateema 2: Box/Polygon modelleerimine, edit mode. Õpiväljund: õpilane oskab luua lihtsaid 3D objekte (erinevaid tahukaid), muuta nende proportsioone, lohistada ja pöörata neid, lisada ja eemaldada elemente (töö äärte ja pindadega).
– Alateema 3: subdivision modelleerimine 1. Õpiväljund: õpilane oskab kasutada mitut moodulit/ modifierit (objekti omadusi muutvad tegureid), et kloonida olemasolevaid vorme, ümardada nurkasid/ääri ja luua mustreid.
– Alateema 4: subdivision modelleerimine 2. Õpiväljund: õpilane oskab kasutada mitmeid mitut moodulit/ modifierit, et tekstuurida objekte (pinnafaktuurid, nt siledad pinnad, vesi, nahk, läige, karedad pinnad, karvane/suleline pind) ja värvida neid.
– Alateema 5: kompositsioon. Õpiväljund: õpilane oskab paigutada loodud objektid omavahel suhtesse nii, et moodustub visuaalselt harmooniline tervik.

Teema 33D visualiseerimine

 • Õpilane oskab varjundada-valgustada, kadreerida, renderdada ja valmistada 3D-printimiseks ette eelnevalt valmistatud 3D objekte, arvestades 3D programmi võimaluste ja piirangutega. Tunneb termineid.
 • Meetod: praktiline töö, esitlus.
 • Ajaline maht: umbes 1/3 kursusest.

– Alateema 1: varjundamine ja valgustamine. Õpiväljund: õpilane tunneb valgustuse aluseid (eseme varju sõltuvus valgustusest, hajus valgus/kohtvalgus, soe ja külm valgus, eseme/figuuri karakteristikud sõltuvalt valguse suunast). Oskab kasutada neid teadmisi, et luua kindlat atmosfääri. Oskab kasutada valguse modifiereid ja nende väärtusi muuta vastavalt vajadusele.
– Alateema 2: kadreerimine. Õpiväljund: õpilane oskab paigutada kaamerat selliselt, et renderdus saaks õigesti kadreeritud.
– Alateema 3: renderdamine (ajakavas alles animeerimise järel). Viimane etapp igas töös on renderdamine ehk pildi(-seeria) loomine stseenist/objektist kõikide kihtidega – värv, valgus, vari jne. Väga ajamahukas, eriti kui tegemist on filmiga. Õpiväljund: õpilane oskab luua pildi või filmi 3D (animeeritud) objektist.
– Alateema 4*: 3D projekti ettevalmistamine 3D-printimise jaoks, võimalused ja piirangud. Õpiväljund: õpilane oskab luua oma projektist .stl-faili, mida on võimalik printida 3D printeriga.

Teema 43D animeerimine

 • Õpiväljund: õpilane tunneb arvutianimatsiooni töövahendeid, meetodeid ja tööetappe, oskab lihtsate objektide loomuliku liikumise animeerimist
  3D tarkvara abil, muuta objekti liikumiskiirust, suunda jne., õpilane oskab animeerida 3D objekte, arvestades 3D programmi võimaluste ja piirangutega. Tunneb termineid.
 • Meetod: praktiline töö, esitlus.
 • Ajaline maht: umbes 1/3 kursusest.

Koolituse läbiviimise aeg: 2020/2021 õppeaasta jooksul
Koolituse keel: eesti ja/või inglise

– Tehnoloogia kasutamise võimalust (soovi korral rendime):

 • Digitaallaud WACOM Intuos Pro Paper M North – (mitmekesistab võimalusi 3D navigeerimisel, visualiseerimisel ja animeerimisel digimaali elemente; toetab laual ja paberil joonistamist.
Ihan Toomik

Juhendaja

Ihan Toomik

Multimeedia õpetaja (3D)

+372 5198 4883

Loe lähemalt
Mikael Gottlieb Seidler

Juhendaja

Mikael Gottlieb Seidler

3D-kunstiringi õpetaja

+372 5553 7895

Loe lähemalt
Telli

Osalustasu:

315€