Haridusrobotid Bluebot ja Beebot õppetegevuses

Toimumiskoht: Kokkuleppel osalejatega, Õppeklass
Periood: 01.04.2021–18.06.2021
Maht: 2 akadeemilist tundi
Hind: 20€
Tunnid: Kolmapäev kell 15.00–18.00
Õppevorm: Lähiõpe

Kursuse kirjeldus

Bluebot ja Beebot on hariduslikud põrandarobotid, millega saab erinevatel tegevusmattidel teha mitmekülgseid tegevusi erinevates valdkondades. Bluebot ja Beebot sobivad ideaalselt lasteaias või I kooliastmes matemaatika, loodusõpetuse või eesti keele õppimiseks. Robotitega saab edukalt õppida nii arvutamist kui ka piltide järgi jutustamist. Lisaks õpetab töö robotiga ka loogilist mõtlemist.

Koolituse käigus õpivad osalejad töötama robotiga ning robotile andma erinevaid käsklusi. Rühmatööna disainitakse ühiselt tegevusmatte ja mõeldakse välja sinna juurde sobivaid ülesandeid.

Koolitus annab igale osalejale mitmeid uusi ideid ja osaleja saab kursusel omandatud oskuste tõendamiseks kaasa ka tunnistuse.

***

ÕPPEKAVA

Bluebot ja Beebot õppetegevuses

1. Üldandmed

Õppeasutus: Huvikool Kunstiring
Õppekava nimetus: Bluebot ja Beebot õppetegevustes
Õppekavarühm: Lasteaia või I kooliastme õpetajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Lasteaia või I kooliastme õpetajad, kes soovivad tutvust teha Blueboti ja Beeboti võimalustega ning ei ole seda ennem enda õppetöös kasutanud.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi haridusrobootika ning selle rakendamise võimaluste kohta.
Grupi suurus: kuni 12 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused: Osalejad mõistavad haridusrobotite Beeboti ja Blueboti töötamise põhimõtteid ja oskavad
– robotit tööle ja välja lülitada;
– sisestada käsklusi;
– rakendada enda õppetöös valmis robootikamatte ja nendega välja mõelda erinevaid ülesandeid;
– oskavad ise disainida Beebotile ja Bluebotile sobivaid robootikamatte.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2

4. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkond
Ruum, kus on võimalik läbi viia rühmatöösid ja vajadusel tuua õppimiseks juurde arvuteid ning teisi tehnilisi vahendeid. Samuti oleks hea mööbli liigutamise võimalus, et tekitada vaba põrandapinda. Lektor ja osalejad on õppetöö läbiviimisel samaaegselt ühes ruumis (kontaktõpe).

5. Koolituse sisu
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
– Robotiga tutvumine ja põhikäskluste õppimine.
– Valmis mattide katsetamine ja paaris-/rühmatööna ülesannete mõtlemine vastavale matile.
– Ise rühmatööna mati loomine ja tutvustamine.
– Kokkuvõte ja ideekorje.

6. Koolitaja andmed

Koolitaja andmed
Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

Kristiina Vaikmets

Juhendaja

Kristiina Vaikmets

Robootika õpetaja

+372 5627 6969

Meelis Pääro

Juhendaja

Meelis Pääro

Robootikaringi õpetaja

+372 503 5810

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

20€