Vooluring ja LED-id käsitööõppes

Toimumiskoht: Kokkuleppel osalejatega
Periood: 01.09.2021–31.05.2022
Maht: 4 akadeemilist tundi
Hind: 75€
Tunnid: Esmaspäev kell 10.00–12.00, Kolmapäev kell 10.00–12.00
Õppevorm: Lähiõpe
Sihtrühm: Täiskasvanutele

Kursuse kirjeldus

1. Üldandmed

Õppeasutus: Koolituskeskus Kunstiring
Õppekava nimetus: Elektriõpetuse lõimimine käsitööõpetuse tundides II ja III kooliastmes diy vooluringi ja õmmeldavate ledide abil
Õppekavarühm: II ja/või III kooliastme tehnoloogia õppekava õpetajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
II või/ja III kooliastme tehnoloogiaõppe õpetajad, kes soovivad täiendada enda oskusi enda antava aine rikastamise osas, kasutades füüsikat ise koostatava ja patarei abil töötava vooluringi näol.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi käsitöö ning füüsika ainete lõimimise tegevuste osas.
Grupi suurus: kuni 10 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused
Osalejad
– oskavad kasutada voolujuhtivat niiti, ühendada led´e ja kinnitada patareiga lüliti;
– oskavad koostada töötava vooluringi ühe ja mitme led lambiga;
– loovad kohapeal näidise õmblustööst, kuhu on sisse kavandatud töötav vooluring led´ide ja lülitiga

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 4
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 4

4. Õppekeskkonna kirjeldus (lähiõpe)

Ruum, kus on lauad ja toolid ning piisavalt ruumi käsitöötarvete paigutamiseks ning käsitöö alasteks tegevusteks ja tahvel või elektrooniline võimekus näidata tööjooniseid.

5. Koolituse sisu

Käsitöö õppe aluseks on paljuski samad traditsioonilised tehnikad, nagu kudumine, heegeldamine ja õmblemine, mida on õpetatud aastakümneid. Selle õppijale põnevamaks ja kaasaegsemaks tegemiseks ning samas ka füüsika ja elektriõpetusega lõimimiseks käsitööga lisame sellel koolitusel õmblustööle vooluringi, mis paneb patarei abil põlema värvilised led tuled. Koolitusel tutvustame lihtsaid ja õppijasõbralikke vahendeid, millega muuta käsitöötunde põnevamaks ja tuua sõna otseses mõttes sära õmblustöösse, teeme kiire meeldetuletuse vooluringi koostamisest ning proovime selle praktikas ära.
Koolitusel valmib osalejal juhendaja abiga praktilise näidisena kantav elektriline aksessuaar ja omandatakse oskused õmmeldava vooluringi lisamiseks käsitöö tunni teemadesse. Kasutame elektrit juhtivat niiti, õmmeldavaid led-tulukesi ja õmmeldavat patareipesa, mis on varustatud ka lülitiga. Omandatud oskused annavad palju võimalusi käsitöötunde rikastada, näiteks õmmeldes kooli üritusteks kostüüme või dekoratsioone, mis kaunistatud põlevate tulukestega.
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
Kursus koosneb järgmistest osadest:
– Õppijasõbralike vahendite kasutamine töötava vooluringi koostamiseks tekstiilis;
– Näidis-õmblustöö (vildist käepael e randmesoojendaja) teostamine koos töötava vooluringi ja led tuledega, kasutades lisaks värvilist vilti, kangaid, paelu jms
– Ise ülesannete ideestamine ja nende omavaheline jagamine
– Kokkuvõte ja tagasiside.

6. Koolitaja andmed

Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

 

Iris Jurma-Kangur

Juhendaja

Iris Jurma-Kangur

Kunsti- ja keraamikaringi õpetaja

+372 551 1699; iris@kunstiring.ee

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

75€

Hind sisaldab kõiki materjale