Vooluring ja LED-id kunstiõppes

Toimumiskoht: Kokkuleppel osalejatega
Periood: 01.09.2021–31.05.2022
Maht: 3 akadeemilist tundi
Hind: 75,00€ (hind sisaldab kõiki materjale)
Tunnid: Esmaspäev kell 13.00–16.00, Teisipäev kell 13.00–16.00, Kolmapäev kell 13.00–16.00, Neljapäev kell 13.00–16.00
Õppevorm: Lähiõpe
Sihtrühm: Täiskasvanutele

Kursuse kirjeldus

1. Üldandmed

Õppeasutus: Koolituskeskus Kunstiring
Õppekava nimetus: Elektriõpetuse lõimimine kunstiõpetuse tundides II ja III kooliastmes diy vooluringi ja led kleebiste abil
Õppekavarühm: II ja/või III kooliastme õpetajad ja kunstiõpetajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
II või/ja III kooliastme õpetajad ja kunstiõpetajad, kes soovivad täiendada enda oskusi kunstiõpetuse aine rikastamise osas, kasutades füüsikat ise koostatava ja patarei abil töötava vooluringi näol.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi kunsti ning füüsika ainete lõimimise tegevuste osas.
Grupi suurus: kuni 16 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused
Osalejad
– oskavad kasutada voolujuhtivat teipi ning led-kleebiseid;
– oskavad koostada töötava vooluringi ühe ja mitme led lambiga ning teha paberist lüliti vooluringile;
– loovad kohapeal näidise kunstitööst, kuhu on sisse kavandatud töötav vooluring led-kleebistega

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 3
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 3

4. Õppekeskkonna kirjeldus (lähiõpe).

Ruum, kus on lauad ja toolid ning piisavalt ruumi kunstitarvete paigutamiseks ning kunsti alasteks tegevusteks ja tahvel või elektrooniline võimekus näidata tööjooniseid.

5. Koolituse sisu
Koolituse eesmärk on tutvustada kunstiõpetajatele lihtsalt kasutatavaid vahendeid, millega muuta kunstitund õppijaile põnevamaks ja mitmekülgsemaks, liites maalile, paberist joonistustele, kollaažidele või ruumilistele töödele vooluring patarei abil põlevate led-kleebistega ning tuua sõna otseses mõttes rohkem sära kunstitundidesse. Teema sobib suurepäraselt ka jõulu või muude tähtpäevade dekoratsioonide või kaartide kujundamiseks.
Kursus lõimib kunsti füüsika elektriõpetusega.
Osaleja õpib koostama ühe ja mitme led-tulega vooluringi, vähemalt kahte paberist lülitit vooluringi sisse-välja lülitamiseks ja valmistab praktilise näidise kunstitunnis kasutamiseks, kasutades valget ja värvilisi pabereid, markereid või vildikaid jms.

Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
Kursus koosneb järgmistest osadest:
– õppijasõbralike vahendite kasutamine töötava vooluringi koostamiseks;
– kunstitöö näidise teostamine, kasutades töötavat vooluringi koos led-kleebistega
– ise ülesannete ideestamine ja teistega jagamine
– kokkuvõte ja tagasiside.

6. Koolitaja andmed

Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

 

Iris Jurma-Kangur

Juhendaja

Iris Jurma-Kangur

Kunsti- ja keraamikaringi õpetaja

+372 551 1699; iris@kunstiring.ee

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

75,00€ (hind sisaldab kõiki materjale)