Haridusrobot Codey Rocky võimalused õppetöös

Toimumiskoht: Kokkuleppel osalejatega, Õppeklass
Periood: 02.09.2021–18.06.2021
Maht: 2 akadeemilist tundi
Hind: 20,00€
Tunnid: Reede kell 15.00–17.00
Õppevorm: Lähiõpe

Kursuse kirjeldus

Codey Rocky on nutikas robot, mis on spetsiaalselt STEAM-oskuste õpetamiseks loodud. Roboti nimi tuleneb sellest, et see koosneb kahest osast – Codeyst ja Rockyst. Codey on erinevate anduritega roboti kontroller ja seda saab kasutada mitmekesiste õpiülesannete sooritamisel. Rocky on aga roboti ratastega kehaosa. Roboti andurite programmeerimisel on võimalik luua lõbusaid mänge, erinevaid animatsioone ja lugusid ning kokku panna erinevaid väljakutseid.

Robotit saab programmeerida graafilises programmeerimiskeeles, kasutades Makeblock’i või mBlock’i äppe või tekstipõhist Pythoni programmeerimiskeelt.

Koolitusel saavad osalejad võimaluse katsetada robotiga tööd ja disainida erinevaid õppeülesandeid rühmatööna.

Kursuselt saab iga osaleja mitmeid uusi ideid ning osaleja saab omandatud oskuste tõendamiseks kaasa ka tunnistuse.

***

ÕPPEKAVA

Codey Rocky võimalused õppetöös

1. Üldandmed

Õppeasutus: Huvikool Kunstiring
Õppekava nimetus: Codey Rocky võimalused õppetöös
Õppekavarühm: Lasteaia, I ja II kooliastme õpetajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Lasteaia, I või II kooliastme õpetajad, kes soovivad tutvust teha Codey Rocky võimalustega ning ei ole seda enne õppetöös kasutanud.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi haridusrobootika ning selle rakendamise võimaluste kohta.
Grupi suurus: kuni 12 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused
Osalejad:
– oskavad panna robotit tööle ja välja lülitada;
– oskavad kasutada Makeblock ja mBlock äppe;
– mõistavad Codey Rocky töötamise põhimõtteid;
– oskab kasutada graafilistprogrammeerimist, et panna robot tööle;
– omavad valmisolekut luua erinevaid õppeülesandeid kasutades Codey Rocky haridusrobotit.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2

4. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkond
Ruum, kus on võimalik läbi viia rühmatöösid ja vajadusel tuua õppimiseks juurde arvuteid ning teisi tehnilisi vahendeid. Interneti (wifi) ja vaba põrandapinna olemasolu on õppetööks vajalik. Lektor ja osalejad on õppetöö läbiviimisel samaaegselt ühes ruumis

5. Koolituse sisu
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
? Robotiga tutvumine ja tööpõhimõtte tundma õppimine.
? Äppide Makeblock ja mBlock tundma õppimine.
? Graafilise programmeerimiskeele tundma õppimine ja rakendamine.
? Ise ülesannete disainimine ja loomine.
? Kokkuvõte ja ideekorje.

6. Koolitaja andmed

Koolitaja andmed
Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

Kristiina Vaikmets

Juhendaja

Kristiina Vaikmets

Robootika õpetaja

+372 5627 6969

Meelis Pääro

Juhendaja

Meelis Pääro

Robootikaringi õpetaja

+372 503 5810

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

20,00€