Haridusrobot Sphero Mini võimalused õppetegevustes

Toimumiskoht: Kokkuleppel osalejatega, Õppeklass
Periood: 01.09.2021–01.06.2022
Maht: 2 akadeemilist tundi
Hind: 20€
Tunnid: Esmaspäev kell 15.00–17.00, Kolmapäev kell 15.00–17.00
Õppevorm: Lähiõpe
Sihtrühm: Täiskasvanutele

Kursuse kirjeldus

Sphero Mini on lõbus väike palli kujuline robot, mis võimaldab lastel õppida uusi tegevusi ja oskusi väga mänguliselt. Võimalusi on palju ja kursus annab selle haridusrobotiga seonduvast põhjaliku ülevaate . Sphero Mini saab edukalt tööle panna äppide Sphero Play ja Sphero Edu abil. Spero Miniga on võimalik edukalt nii lavastada etendusi, kui ka näiteks mängida keeglit.

Koolituselt saab iga osaleja palju uusi ideid ja varustab end asjakohaste töölehtedega. Kursusel osaleja saab oma oskuste tõendamiseks kaasa ka tunnistuse.

***

ÕPPEKAVA

Sphero Mini haridusroboti võimalused õppetegevustes

1. Üldandmed

Õppeasutus: Huvikool Kunstiring
Õppekava nimetus: Sphero mini võimalused õppetegevustes
Õppekavarühm: Lasteaia või I kooliastme õpetajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Lasteaia või I kooliastme õpetajad, kes soovivad tutvust teha Sphero mini võimalustega ning ei ole seda ennem enda õppetöös kasutanud.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi haridusrobootika ning selle rakendamise võimaluste kohta.
Grupi suurus: kuni 12 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused: Osalejad mõistavad Sphero mini töötamise põhimõtteid ja oskavad
– robotit tööle ja välja lülitada;
– kasutada töös Sphero Play ja Sphero Edu robotitega äppe;
– rakendada enda õppetöös erinevaid vahendeid ja ise luua tegevusi Sphero Miniga;
– kasutada roboti töös graafilist programmeerimist.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2

4. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkond
Ruum, kus on võimalik läbi viia rühmatöösid ja vajadusel tuua õppimiseks juurde arvuteid ning teisi tehnilisi vahendeid. Samuti oleks hea mööbli liigutamise võimalus, et tekitada vaba põrandapinda. Lektor ja osalejad on õppetöö läbiviimisel samaaegselt ühes ruumis (kontaktõpe).

5. Koolituse sisu
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
– Robotiga ja selle töö põhimõttetega tutvumine.
– Sphero Play ja Sphero Edu äppidega tutvumine.
– Rühmatööna õppetegevuste disain.
– Kokkuvõte ja ideekorje.

6. Koolitaja andmed

Koolitaja andmed
Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

Kristiina Vaikmets

Juhendaja

Kristiina Vaikmets

Robootika õpetaja

+372 5627 6969

Meelis Pääro

Juhendaja

Meelis Pääro

Robootikaringi õpetaja

+372 503 5810

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

20€