Haridusroboti Dash kasutamine õppetöös

Toimumiskoht: Kokkuleppel osalejatega, Õppeklass
Periood: 01.09.2021–30.06.2022
Maht: 2 akadeemilist tundi
Hind: 20€
Tunnid: Teisipäev kell 16.00–18.00
Õppevorm: Lähiõpe
Sihtrühm: Täiskasvanutele

Kursuse kirjeldus

Kursusel õpime tundma Dash-haridusrobotit ja disainime ägedaid õppeülesandeid laste mänguliseks arendamiseks ning motiveerimiseks. Dash on mitmekülgne haridusrobot, mis sobib erinevas vanuses ja arenguastmes lastele. Dash võimaldab luua väga erinevaid põnevaid õppeülesandeid. Õpetame graafilist programmeerimist (erinevates suundades liikumine; erinevad helisignaalid jpm).

Koolitusel osaleja saab palju uusi ideid ja praktilisi töölehti. Osaleja saab oma oskuste tõendamiseks kaasa ka tunnistuse.

***

ÕPPEKAVA

Dash-haridusroboti kasutamine õppetöös

1. Üldandmed

Õppeasutus: Huvikool Kunstiring
Õppekava nimetus: Dash-haridusroboti kasutamine õppetöös
Õppekavarühm: Lasteaia või I kooliastme õpetajad
Õppekeel: Eesti keel

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Lasteaia või I kooliastme õpetajad, kes soovivad tutvust teha Dashi võimalustega ning ei ole seda ennem enda õppetöös kasutanud.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi haridusrobootika ning selle rakendamise võimaluste kohta.
Grupi suurus: kuni 12 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused:
Osalejad mõistavad Dash-roboti töötamise põhimõtteid ja oskavad:

  • robotit tööle ja välja lülitada;
  • kasutada õppetöös Dash-roboti jaoks mõeldud äppe;
  • rakendada enda õppetöös erinevaid vahendeid ja ise luua tegevusi Dash-robotiga;
  • kasutada graafilist programmeerimist, et panna robot tööle.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2

 

4. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkond
Ruum, kus on võimalik läbi viia rühmatöösid ja vajadusel tuua õppimiseks juurde arvuteid ning teisi tehnilisi vahendeid. Samuti oleks hea mööbli liigutamise võimalus, et tekitada vaba põrandapind. Lektor ja osalejad on õppetöö läbiviimisel samaaegselt ühes ruumis (kontaktõpe).

 

5. Koolituse sisu

Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.

  • Robotiga ja selle töö põhimõttetega tutvumine.
  • Dash-roboti äppidega tutvumine.
  • Rühmatööna õppetegevuste disain.
  • Kokkuvõte ja ideekorje.

6.Koolitaja andmed

Koolitaja andmed
Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

 

Kristiina Vaikmets

Juhendaja

Kristiina Vaikmets

Robootika õpetaja

+372 5627 6969

Meelis Pääro

Juhendaja

Meelis Pääro

Robootikaringi õpetaja

+372 503 5810

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

20€