Haridusroboti Edison võimalused õppetöös

Toimumiskoht: Kokkuleppel osalejatega, Õppeklass
Periood: 01.09.2021–01.06.2022
Maht: 2 akadeemilist tundi
Hind: 20€
Tunnid: Kolmapäev kell 15.00–17.00
Õppevorm: Lähiõpe

Kursuse kirjeldus

Edison on peopessa mahtuv robot, mida on võimalik täiendada legoklotsidega. Edisoni saab programmeerida nii vöötkoodide kui ka arvutis oleva programmi abil.

Koolituse käigus saavad osalejad õppida, kuidas robotit tööle panna ja välja lülitada ning katsetada erinevaid programme robotiga tööks. Tutvutakse edblocksapp.com lehega ja õpitakse kasutama sealset graafilist programmeerimiskeelt.

Koolitusel saavad osalejad võimaluse katsetada robotiga tööd ja disainida erinevaid õppeülesandeid rühmatööna.

Koolituselt saab iga osaleja mitmeid uusi ideid ja osaleja saab omandatud oskuste tõendamiseks kaasa ka tunnistuse.

***

ÕPPEKAVA

Edisoni võimalused õppetöös

1. Üldandmed

Õppeasutus: Huvikool Kunstiring
Õppekava nimetus: Edisoni võimalused õppetöös
Õppekavarühm: Lasteaia või I kooliastme õpetajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Lasteaia või I kooliastme õpetajad, kes soovivad tutvust teha Edisoni võimalustega ning ei ole seda ennem enda õppetöös kasutanud.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi haridusrobootika ning selle rakendamise võimaluste kohta.
Grupi suurus: kuni 12 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused
Osalejad
– oskavad robotit tööle ja välja lülitada;
– kasutada Edisoni triipkoode, et panna robot täitma käsklusi;
– mõistavad Edisoni töötamise põhimõtteid;
– on tutvunud keskkonnaga https://www.edblocksapp.com/ ja tunneb sealset graafilist programmeerimiskeelt;
– omavad valmisolekut luua erinevaid õppeülesandeid kasutades Edison haridusrobotit.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2

4. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkond
Ruum, kus on võimalik läbi viia rühmatöösid ja vajadusel tuua õppimiseks juurde arvuteid ning teisi tehnilisi vahendeid. Interneti (wifi) ja vaba põrandapinna olemasolu on õppetööks vajalik. Lektor ja osalejad on õppetöö läbiviimisel samaaegselt ühes ruumis (kontaktõpe).

5. Koolituse sisu
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
– Robotiga tutvumine ja triipkoodide kasutamise õppimine.
– https://www.edblocksapp.com/ keskkonna tundma õppimine ja katsetamine.
– Ise ülesannete disainimine ja loomine.
– Kokkuvõte ja ideekorje.

6. Koolitaja andmed

Koolitaja andmed
Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

Kristiina Vaikmets

Juhendaja

Kristiina Vaikmets

Robootika õpetaja

+372 5627 6969

Meelis Pääro

Juhendaja

Meelis Pääro

Robootikaringi õpetaja

+372 503 5810

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

20€