Haridusroboti Ozobot võimalused õppetöös

Toimumiskoht: Kokkuleppel osalejatega, Õppeklass
Periood: 01.09.2021–18.06.2021
Maht: 2 akadeemilist tundi
Hind: 20€
Tunnid: Teisipäev kell 15.00–17.00
Õppevorm: Lähiõpe

Kursuse kirjeldus

Kursusel õpitakse tundma Ozobot’i, kui kõige väiksema haridusroboti võimalusi. Ozobot on pisikene robot, mis võimaldab teha mitmeid erinevaid õppeülesandeid nii loodusõpetuses, matemaatikas kui ka eesti keeles. Ozobot’i saab programmeerida värviliste koodidega, mis annavad robotile erinevaid käsklusi ja roboti saab tööle panna matile, kus ta saab erinevaid missioone täita. Edasijõudnud saavad Ozobot’iga õppeülesandeid harjutada ka  OzoBlockly äpiga.

Koolitusel saavad osalejad võimaluse katsetada robotiga tööd ja disainida rühmatööna erinevaid õppeülesandeid.

Kursuselt saab iga osaleja mitmeid uusi ideid ja osaleja saab omandatud oskuste tõendamiseks kaasa ka tunnistuse.

***

ÕPPEKAVA

Ozoboti võimalused õppetöös

1. Üldandmed

Õppeasutus: Huvikool Kunstiring
Õppekava nimetus: Ozoboti võimalused õppetöös
Õppekavarühm: Lasteaia või I kooliastme õpetajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Lasteaia või I kooliastme õpetajad, kes soovivad tutvust teha Ozoboti võimalustega ning ei ole seda enne õppetöös kasutanud.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi haridusrobootika ning selle rakendamise võimaluste kohta.
Grupi suurus: kuni 12 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused
Osalejad
– oskavad robotit tööle ja välja lülitada;
– kasutada värvilisi koode käskluste sisestamiseks;
– mõistavad ozoboti töötamise põhimõtteid;
– on tutvunud keskkonnaga OzoBlockly ja tunneb sealset graafilist programmeerimiskeelt;
– oskavad rakendada enda õppetöös valmis robootikamatte ja neid ka ise luua.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2

4. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkond
Ruum, kus on võimalik läbi viia rühmatöösid ja vajadusel tuua õppimiseks juurde arvuteid ning teisi tehnilisi vahendeid. Interneti (wifi) olemasolu õppetööks on vajalik. Lektor ja osalejad on õppetöö läbiviimisel samaaegselt ühes ruumis (kontaktõpe).

5. Koolituse sisu
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
– Robotiga tutvumine ja põhikäskluste õppimine.
– Valmis mattide katsetamine ja paaris-/rühmatööna ise ühe ozoboti mati loomine.
– OzoBlockly keskkonna tundma õppimine ja keskkonna põhjal ise ühe tööülesande loomine.
– Kokkuvõte ja ideekorje.

6. Koolitaja andmed

Koolitaja andmed
Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

Kristiina Vaikmets

Juhendaja

Kristiina Vaikmets

Robootika õpetaja

+372 5627 6969

Meelis Pääro

Juhendaja

Meelis Pääro

Robootikaringi õpetaja

+372 503 5810

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

20€