Haridusrobotite soetamise vajaduspõhisus

Toimumiskoht: Kokkuleppel osalejatega, Õppeklass
Periood: 01.09.2021–18.06.2022
Maht: 2+2 akadeemilist tundi
Hind: 20€ + 20€
Tunnid: Esmaspäev kell 15.00–17.00, Teisipäev kell 15.00–17.00
Õppevorm: Lähiõpe

Kursuse kirjeldus

Missugust haridusrobotit hankida ja miks?

Tänapäeval on valikus palju erinevaid haridusroboteid. Neil kõigil on omad plussid ja miinused kasutuse ning võimaluste osas. Valdkond on arenev ning põnevaid ja mitmekülgseid haridusroboteid ja nendega seotud võimalusi lisandub valikusse pidevalt. Kursus on loodud selleks, et saaksite kaardistada oma haridusasutuse vajadusi ja soove haridusrobotite soetamise osas.

Kursus on kaheosaline. Esimene osa sobib haridusasutuse juhtkonnale ja teine osa õpetajaskonnale. Juhtkond saab võimaluse oma teadmisi haridusrobootikast laiendada ja planeerida selles osas oma asutuse visioone, kuidas luua funktsionaalne haridusrobotite park. Õpetajad saavad võimaluse omandada uusi metoodilisi ja praktilisi teadmisi seoses haridusrobotitega ning võimaluse välja mõelda uusi ideid ja neid katsetada.

Koolituselt  saab haridusasutuse juhtkond plaani, mille alusel tulevikus endale roboteid soetada ning õpetajad saavad teadmisi, kuidas nende robotitega õppetegevust organiseerida.

Kursusel osalejad saavad tunnistuse enda oskuste tõendamiseks.

***

ÕPPEKAVA

Millist haridusrobotit osta ja miks? Haridusrobotite soetamise vajaduspõhisus.

1. Üldandmed

Õppeasutus: Huvikool Kunstiring
Õppekava nimetus: Millist haridusrobotit osta ja miks?
Õppekavarühm: Lasteaiad ja koolid (I ja II kooliaste)
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Lasteaedade ja koolide juhtkondadele, et nõustada haridusasutust haridusrobotite ostmises. Ja peale ostmist koolitus õpetajatele, et roboteid hakataks kasutama õppetöös.
Täpsem koolituse sisu koostatakse iga haridusasutuse jaoks spetsiifiliselt.
Vastuvõtu tingimused: Soov omada uut haridusrobootikat ning hakata seda rakendama enda töös.
Grupi suurus: Enne robotite ostmist osaleb kooli juhtkond, peale robotite ostmist koolitus õpetajatele ja grupi suuruseks maksimaalselt 12 õpetajat. Vajadusel saab teha õpetajatele koolitust mitmes grupis.
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused: Haridusasutuse juht oskab:
– Planeerida enda asutuse vajadustest lähtuvalt haridusrobotite hankimist.
– On teadlik nende haridusrobotite kasutamise võimalustest ja takistustest.
– Omavad üldisi teadmisi nende poolt valitud haridusrobotite töötamise põhimõtete kohta.
Haridusasutuse õpetaja oskab:
– Planeerida ja kaasata enda õppetegevustesse haridusroboteid.
– Katsetada haridusasutusse ostetud uut tehnikat ja luua nendega õppetöös ülesandeid.

3. Koolituse maht

Haridusasutuse juhid (45 min tund) 2 akad tundi
Õpetajad (45 min tund) 2 akad tundi

4. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkond
Ruum, kus on võimalik läbi viia rühmatöösid ja vajadusel tuua õppimiseks juurde arvuteid ning teisi tehnilisi vahendeid. Internetiühendus (wifi) ja vaba põrandapinna olemasolu on õppetööks vajalik. Lektor ja osalejad on õppetöö läbiviimisel samaaegselt ühes ruumis (kontaktõpe).

5. Koolituse sisu
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
Koolitus koosneb kahest osast.
? I osa – Esiteks kohtumine või kohtumised haridusasutuse juhtkonnaga, et kaardistada vajadused. Vajaduste alusel pannakse kokku võimalikest haridusrobotitest kokku pakkumine.
? II osa – ostetud haridusrobotite põhjal koolitus haridusasutuse õpetajatele, et pakkuda õpetajatele ideid ja mõtteid nende rakendamiseks enda õppetöös.

6. Koolitaja andmed

Koolitaja andmed
Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

Kristiina Vaikmets

Juhendaja

Kristiina Vaikmets

Robootika õpetaja

+372 5627 6969

Meelis Pääro

Juhendaja

Meelis Pääro

Robootikaringi õpetaja

+372 503 5810

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

20€ + 20€