Keraamika alushariduses ja I kooliastmes

Toimumiskoht: e-keskkond
Periood: 01.09.2021–31.05.2022
Maht: 2 akadeemilist tundi
Hind: 55€
Tunnid: Teisipäev kell 16.00–18.00, Reede kell 16.00–18.00
Õppevorm: Kaugõpe
Sihtrühm: Täiskasvanutele

Kursuse kirjeldus

1. Üldandmed

Õppeasutus: Huvikool Kunstiring
Õppekava nimetus: Keraamika tehnikad: keraamika kasutamine koolieelses lasteasutuses ja I kooliastmes, arvestades erineva võimekusega õppijaga
Õppekavarühm: Koolieelsete asutuste ja I kooliastme õpetajad ja kunstiõpetajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Koolieelsete asutuste ja I kooliastme õpetajad ja kunstiõpetajad, kes soovivad täiendada enda oskusi enda antava aine rikastamise osas, kasutades keraamikat.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi keraamika tehnikate kasutamise osas kunstitundides.
Grupi suurus: kuni 16 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused
Osalejad
– Õpivad tundma erinevaid lihtsamaid keraamika tehnikaid ja võtteid, mis on mõeldud peenmotoorika ja keskendumise arendamiseks
– Oskavad valida sobiva tehnika sobiva teema ja õpilaste vanuserühma juurde
– Oskavad õpilastele õpitut edasi anda, arvestades nende võimetega
– Oskavad arvestada erivajadustega õpilaste võimekusega, sobitades teema mahtu ning keerukust vastavalt õppijale
– Loovad kohapeal näidised edaspidiseks kasutamiseks

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2

4. Õppekeskkonna kirjeldus (e-keskkond)

Ruum, kus on lauad ja toolid ning piisavalt ruumi käsitöötarvete paigutamiseks ning kunsti alasteks tegevusteks.

5. Koolituse sisu

Kursusel tutvustame keraamika tehnikaid ja töövõtteid, mis sobivad tööks eelkooli ealiste lastega ning I kooliastmes. Õpe toimub praktiliselt ja juhendaja abiga valmib igal osalejal mitu erineva õpiülesande järgi tehtavat näidist, mida saab hiljem oma töös kasutada.
Kursuse tasu sisaldab kõiki vajalikke vahendeid.
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
– Keraamika tehnikate ja konkreetsete õpiülesannete praktiline õpe;
– Näidistööde teostamine
– Ise ülesannete ideestamine
– Kokkuvõte ja ideekorje.

6. Koolitaja andmed

Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

Iris Jurma-Kangur

Juhendaja

Iris Jurma-Kangur

Kunsti- ja keraamikaringi õpetaja

+372 551 1699; iris@kunstiring.ee

Loe lähemalt
Ülle Metsma

Juhendaja

Ülle Metsma

Õppealajuhataja, kunsti- ja keraamikaringi õpetaja

+372 564 2242; ylle@kunstiring.ee

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

55€

Hind sisaldab kõiki materjale