Keraamika I ja II kooliastmes

Toimumiskoht: e-keskkond
Periood: 01.09.2021–31.05.2022
Maht: 2 akadeemilist tundi
Hind: 55€
Tunnid: Reede kell 09.00–11.00, Reede kell 13.00–15.00
Õppevorm: Kaugõpe
Sihtrühm: Täiskasvanutele

Kursuse kirjeldus

1. Üldandmed

Õppeasutus: Koolituskeskus Kunstiring
Õppekava nimetus: Keraamika tehnikad: keraamika kasutamine kunstitunnis I ja II kooliastmes
Õppekavarühm: I ja II kooliastme õpetajad ja kunstiõpetajad/ noortekeskuste juhendajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
I ja II kooliastme õpetajad, kunstiõpetajad ja noortekeskuste juhendajad, kes soovivad täiendada enda oskusi enda antava aine rikastamise osas, kasutades keraamikat.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi keraamika tehnikate kasutamise osas kunstitundides.
Grupi suurus: kuni 16 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused
Osalejad
– Õpivad tundma erinevaid lihtsamaid keraamika tehnikaid ja võtteid
– Oskavad valida sobiva tehnika sobiva teema juurde
– Lõimivad keraamika ülesannete abil kunstiõpetust disaini ja tarbekunsti alal ajalooga
– Oskavad õpilastele õpitut edasi anda
– Loovad kohapeal näidised edaspidiseks kasutamiseks

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2

4. Õppekeskkonna kirjeldus (e-keskkond)

Ruum, kus on lauad ja toolid ning piisavalt ruumi käsitöötarvete paigutamiseks ning kunsti alasteks tegevusteks.

5. Koolituse sisu

Kursusel tutvustame keraamika tehnikaid ja töövõtteid, mis sobivad tööks I ja II kooliastmes. Õpe toimub praktiliselt ja juhendaja abiga valmib igal osalejal mitu erineva õpiülesande järgi tehtavat näidist, mida saab hiljem oma töös kasutada.
Kursuse tasu sisaldab kõiki vajalikke vahendeid.
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
– Keraamika tehnikate ja konkreetsete õpiülesannete praktiline õpe;
– Näidistööde teostamine
– Ise ülesannete ideestamine
– Kokkuvõte ja ideekorje.

6. Koolitaja andmed

Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

Iris Jurma-Kangur

Juhendaja

Iris Jurma-Kangur

Kunsti- ja keraamikaringi õpetaja

+372 551 1699; iris@kunstiring.ee

Loe lähemalt
Ülle Metsma

Juhendaja

Ülle Metsma

Õppealajuhataja, kunsti- ja keraamikaringi õpetaja

+372 564 2242; ylle@kunstiring.ee

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

55€

Hind sisaldab kõiki materjale