Programmeerimine ilma arvutita

Toimumiskoht: Õppeklass
Periood: 01.09.2021–31.05.2022
Maht: 4 akadeemilist tundi
Hind: 30€
Tunnid: Kolmapäev kell 15.00–19.00
Õppevorm: Lähiõpe
Sihtrühm: Täiskasvanutele

Kursuse kirjeldus

Programmeerimise õppimist enamasti seostatakse mõne konkreetse programmeerimiskeele õppimisega. Kuid lapses huvi äratamiseks sobivad ideaalselt ka tegevused, mis on huvipakkuvad ja tutvustavad programmeerimise põhimõtteid. Selle koolituse eesmärk ongi tutvustada programmeerimise põhimõtteid ja erinevaid mänge, kuidas neid oskuseid lapseni viia. Ja seda kõike saab teha ilma arvutita nii, et lapsel pole alguses tunnegi, et ta programmeerimist õpiks. Nendele lastele, kellele arvuti asjandus tundub esialgu hirmuäratav võib selline lähenemine mõjuda väga julgustavalt.
Tule koolitusele ja saa osa põnevatest mängudest, mille kaudu lapsele õpetada algoritmilist mõtlemist.

PROGRAMMEERIMINE ILMA ARVUTITA

1. Üldandmed

Õppeasutus: Huvikool Kunstiring
Õppekava nimetus: Programmeerimine ilma arvutita
Õppekavarühm: Lasteaia või I kooliastme õpetajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Lasteaia või I kooliastme õpetajad, kes soovivad tutvust teha programmeerimisega ilma arvutita. Tutvuda selle meetodi võimalustega ning ei ole seda ennem enda õppetöös kasutanud, kuid soovivad hakata rakendama.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi programmeerimise ning selle rakendamise võimaluste kohta.
Grupi suurus: kuni 20 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 12 õpetajat
Õpitulemused
Osalejad
– teavad, mis on programmeerimine ilma arvutita;
– loob koostöös teistega ilma arvutita programmeerimise õppimiseks mängu;
– teab, milliseid oskuseid ja teadmisi saab lastele õpetada ilma arvutita programmeerimise kaudu;
– oskab juhendada valmis õppetegevust.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 4
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 4

4. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkond
Ruum, kus on võimalik läbi viia rühmatöösid ja on piisavalt vaba ruumi liikumiseks, et läbi mängida erinevaid mänge.

5. Koolituse sisu
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
– Programmeerimise põhikäskluste õppimine.
– Valmis tegevuste katsetamine ja läbi mängimine.
– Ise koostöös teistega ühe õppetegevuse loomine.
– Kokkuvõte ja ideekorje.

6. Koolitaja andmed

Koolitaja andmed
Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

Kristiina Vaikmets

Juhendaja

Kristiina Vaikmets

Robootika õpetaja

+372 5627 6969

Registreeru

Osalustasu:

30€