Tahvelarvuti võimalused õppetöö rikastamiseks

Toimumiskoht: Kokkuleppel osalejatega, Õppeklass
Periood: 01.09.2021–01.06.2022
Maht: 2 akadeemilist tundi
Hind: 20,00€
Tunnid: Reede kell 16.00–18.00
Õppevorm: Lähiõpe

Kursuse kirjeldus

Tahvelarvuti on muutumas levinud vahendiks õppetöö organiseerimisel, sest lastele meeldivad erinevad interaktiivsed ülesanded. Interaktiivsed ülesanded tekitavad lastes rohkem põnevust ja huvi, kui traditsioonilised õppimise viisid. Interaktiivsete õppeülesannete tekitavad õpilastes sageli ka võistlusmomenti.

Koolitusel saavad osalejad võimaluse tutvuda erinevate tahvelarvutis kasutatavate äppidega. Õpitakse looma QR-koode ning kasutama nende mitmekülgseid võimalusi õppetöös. Kursusel osalejal on võimalus ise disainida erinevaid e-ülesandeid, mida saab tahvelarvuti abil õppetöös kasutada.

Kursusel osaleja saab palju uusi ideid ja omandatud oskuste tõendamiseks Koolituskeskuse Kunstiring tunnistuse.

***

ÕPPEKAVA

Tahvelarvuti võimalused õppetöö rikastamiseks

1. Üldandmed

Õppeasutus: Huvikool Kunstiring
Õppekava nimetus: Tahvelarvuti võimalused õppetöö rikastamiseks
Õppekavarühm: Lasteaia, I ja II kooliastme õpetajad
Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Lasteaia, I või II kooliastme õpetajad, kes soovivad tutvust teha tahvelarvuti võimalustega ning ei ole seda ennem aktiivselt enda õppetöös kasutanud.
Vastuvõtu tingimused: Õppija isiklik motiveeritus ja soov saada uusi teadmisi tehnoloogia ning selle rakendamise võimaluste kohta. Omab kogemusi tahvelarvuti kasutamisel ja oskab sellega lihtsamaid asju teha.
Grupi suurus: kuni 12 õpetajat
Alustamise nõuded: minimaalselt 6 õpetajat
Õpitulemused: Osalejad oskavad:
– otsida ja laadida tahvelarvutisse erinevaid äppe;
– kasutada QR-koodi õppevahendina ning oskab disainida erinevaid õppeülesandeid;
– kasutada tahvelarvutit töövahendina õppetegevuses ja rakendavad õppeprotsessi läbiviimisel erinevaid e-keskkondi;
– disainida ise erinevaid e-ülesandeid tahvelarvutis kasutamiseks.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides (45 min tund) 2

4. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkond
Ruum, kus on võimalik läbi viia rühmatöösid ja vajadusel tuua õppimiseks juurde arvuteid ning teisi tehnilisi vahendeid. Interneti (wifi) olemasolu on õppetööks vajalik. Lektor ja osalejad on õppetöö läbiviimisel samaaegselt ühes ruumis (kontaktõpe).

5. Koolituse sisu
Õppe sisu põhineb seatud õpiväljunditel.
? Erinevate haridus teemaliste äppide ja veebilehtedega tutvumine.
? QR-koodide võimaluste uurimine ja katsetamine.
? Erinevate veebilehtede ja äppide katsetamine, nt 99math, learningapps, quizziz, quizlet, genial.ly.
? Iseseisvalt õppeülesandete kavandamine ja tegemine.

6. Koolitaja andmed

Koolitaja andmed
Koolitab oma valdkonna asjatundja, kellel on ka praktilised kogemused antud teemaga seoses olemas.

 

 

Kristiina Vaikmets

Juhendaja

Kristiina Vaikmets

Robootika õpetaja

+372 5627 6969

Meelis Pääro

Juhendaja

Meelis Pääro

Robootikaringi õpetaja

+372 503 5810

Loe lähemalt
Iris Jurma-Kangur

Juhendaja

Iris Jurma-Kangur

Kunsti- ja keraamikaringi õpetaja

+372 551 1699; iris@kunstiring.ee

Loe lähemalt
Registreeru

Osalustasu:

20,00€